© 2013 by Luis Kaiulani. 

 

"Evolution"   Miami, 08/16/2014